Entităţi în care Forumul Montan din România filiala Neamţ are reprezentanţi:

 1. Forumul Montan din România;
 2. Academia Română – Centrul Naţional de Economie Montană, cercetători asociaţi;
 3. Academia Oamenilor de Ştiinţă din România – filiala Neamţ;
 4. Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice – comisia de montanologie;
 5. Pactul Judeţean de Ocupare şi Incluziune Socială,
 6. Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) Neamţ;
 7. Camera Agricolă Neamţ,
 8. GAL „Ceahlău”
 9. GAL „Ţinutul Zimbrilor”

Cooperare cu institutii/ organizatii  la nivel local

Organizaţiile cu care Forumul Montan din România filiala Neamţ  a desfăşurat activităţi în cooperare:

 1. Institutia Prefectului judetul Neamt;
 2. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ,
 3. Asociaţia Forumul Montan din România,
 4. Asociaţia Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri Roznov ;
 5. Asociaţia ECOFOREST Neamţ;
 6. Institutul Naţional de Ştiinţe Biologice – Centrul de Cercetări „Stejarul” Piatra Neamţ;
 7. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ (CLDPS, proiect FSE);
 8. Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Neamţ;
 9. Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 10. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi (Proiect FSE).
 11. Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi
 12. Institutul de Chimie Macromoleculraă „P. Poni” Iaşi
 13. Direcţia Judeţeană pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
 14. Direcţia Silvică a judeţului Neamţ