1. V. Avădănei, Susana Geangalău, Lazăr Latu, Lidia Avădănei, Perspective ale zonei de munte în contextul Strategiei Europa 2020, Forumul Montan Român – ed. 7, Bucureşti, 2010;
  2. V. Avădănei, Lazăr Latu, Lidia Avădănei, Atribute ale tinerei generaţii favorabile unei dezvoltări durabile montane, Experienţe din judeţul Neamţ, Forumul Montan Român – ed. 8, Bucureşti, 2011;
  3. V. Avădănei, Lazăr Latu, Ştiinţa în serviciul muntelui, Forumul Montan din România – fil. Neamţ, Durău, 2012;
  4. V. Avădănei, Lazăr Latu, Oana Crina Bujor, Lidia Avădănei, Evoluţii economice ale zonei montane din judeţul Neamţ, Simpozion „Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la dezvoltarea zonei rural – montane, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie (Academia Română) Cristian-Sibiu, 2012;
  5. V. Avădănei, Lidia Avădănei, Suportul cultural al inovării în România – realităţi şi provocări, Forumul Naţional pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Bucureşti, 2012
  6. V. Avădănei, Lazăr Latu, Premise ale dezvoltării competitive ale economiei montane, Workshop ştiinţific „Resurse economice durabile ale zonei montane din România” Institutul Naţional de Cercetări Economice (Academia Română), Bucureşti, 2012;
  7. V. Avădănei, Lazăr Latu, Adaptarea viziunii montane naţionale la Orizonturile EUROPA 2030, 2040, Al 2-lea Seminar al Centrului Naţional de Economie Montană, Bucureşti, 2013;
  8.  V. Avădănei, Lazăr Latu, Dimensiunea antreprenorială a dezvoltării durabile montane în judeţul Neamţ, Ziua internaţională a muntelui 2013, Bucureşti, 2013;
  9. V. Avădănei, Lazăr Latu, EDUMONTAN – concept de pregătire a resurselor umane din zona montană pentru competitivitate, Al 3-lea Seminar al Centrului Naţional de Economie Montană, Bucureşti, 2014;
  10. Lazăr Latu, V. Avădănei, Cum pot contribui asociaţiile neguvernamentale la realizarea obiectivelor Uniunii Europene – Experienţă şi relevanţe economice şi sociale prin Filiala Neamţ a Forumului Montan din România, Al 3-lea Seminar al Centrului Naţional de Economie Montană, Bucureşti, 2014;
  11. V. Avădănei, Lazăr Latu, Lidia Avădănei, Elena David, Gabriela Marian, Patrimoniul montan cultural și natural – liantul pentru o dezvoltare montană coerentă, Al 4-lea Seminar al Centrului Naţional de Economie Montană, Vatra Dornei, 2015;