1.  V. Avădănei, Lidia Avădănei, Lazăr Latu, Provocările turismului între tradiţie şi competitivitate, Simpozionul internaţional „Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective”, Vatra Dornei, 2012;
  2. Oana Crina Bujor, Veronica Barb, V. Avădănei, Lazăr Latu, La jeunesse des Carpates dans la société de la connaissance, Congresul Euromontana, Chambery, Franţa, 2012;
  3. V. Avădănei, Lidia Avădănei, Camelia Ştefanache, Doina Dănilă, Carmen Năstase, Lazăr Latu, Interferenţe durabile favorabile dezvoltării ecoturismului, Simpozionul internaţional „Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective” Ed. 16, Vatra Dornei, 2014;
  4. V. Avădănei, Lidia Avădănei, Lazăr Latu, Concepte inovative de formalizare a strategiilor de dezvoltare montană, Innovative formalization concepts of mountain development strategies, 2nd International Conference ‘Economic Scientific Research – Theoretical, Empirical and Practical Approaches’, ESPERA 2014, 2014, Bucharest, Romania, IDESPERAS8L154