Proiecte implementate, la care Forumul Montan din România filiala Neamţ a fost beneficiar

  1. MONT 27 – 2014, Consiliul Județean Neamț, Legea 350/2005

Creşterea valorii adăugate a produselor tradiţionale montane din judeţul Neamţ pentru valorificare pe un suport cultural pe piaţa europeană extinsă,

Scopul proiectului: întărirea capacităţii, implicarea activă şi realizarea unui parteneriat funcţional între factorii interesaţi în protecţia mediului.

  1. GASTROFEST – 2015, Consiliul Județean Neamț, Legea 350/2005

Valorificarea și diseminarea patrimoniului imaterial alimentar nemțean. S-a organizat și s-a desfășurat prima ediție a festivalului de gastronomie montană GASTROFEST 2015.

Proiecte implementate, la care Forumul Montan din România filiala Neamţ a fost partener

  1. Pădure, voluntariat, biodiversitate – 2011, POD MEDIU, Parcul Naţional Vânători

Scopul proiectului: întărirea capacităţii, implicarea activă şi realizarea unui parteneriat funcţional între factorii interesaţi în protecţia mediului.

  1. Întreprinzător în zona de munte, 2012 – 2013, Program Tineret în acţiune, (CICIA);

S-au derulat următoarele activităţi:

Anterior s-au delimitat în zona de munte a judeţului Neamţ 7 bioarii de dezvoltare. S-au stabilit 6 centre de lucru în 5 din aceste bioarii: Tazlău, Taşca, Dămuc, Hangu, Farcaşa, Vânători. S-a desemnat câte un reprezentant al tinerilor în fiecare bioarie. S-au identificat şi s-au antrenat în activităţile proiectului câte 20 tineri cu care s-au desfăşurat activităţi de informare şi sensibilizare cu privire la dezvoltarea antreprenoriatului montan. Apoi au fost organizate cursuri de antreprenoriat şi o tabără aplicativă.

  1. Poduri culturale – 2015.

Valorificarea si diseminarea patrimoniului imaterial gastronomic montan, Consiliul Județean Neamț, Legea 350/2005, (CICIA);

S-a tradus și s-a editat cartea ”Gastronomie în Munții Neamțului” în limbile engleză și germană. Ele vor fi folosite în stabilirea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu potențiali colaboratori externi. De asemenea sunt donate unor instituții care se ocupă cu promovarea imaginii României în Europa și în lume.

Proiecte implementate, la care Forumul Montan din România filiala Neamţ este grup ţintă

1.Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii, 2010 – 2013, POS DRU 1.1, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ;

Finalizarea activităţii de elaborare a PLAI (Plan Local de Acţiune pentru Incluziune)

Participare la vizita de studiu din Portugalia: Lisabona şi Porto:

Forumul Montan din România filiala Neamţ a avut un reprezentant.

2.Consolidarea capacităţii instituţionale a consorţiului regional în vederea dezvoltării învăţământului profesional şi tehnic şi a învăţământului superior în concordanţă cu provocările societăţii postmoderne, 2011 – 2013, POSDRU 3.3, USAMV „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi,  

Participare la un proiect care pregăteşte modele de desfăşurare a învăţământul liceal profesional şi tehnic pentru perioada următoare;

Participare la vizita de studiu în Danemarca / Universitatea Aalborg. Forumul Montan din România filiala Neamţ a avut un reprezentant.

3.Proiect STR TREE. „A pan-European project to support the sustainable exploitation of forest resources for rural development” 7th Framework Programme, Cooperation: Food, Agriculture and Fisheries and Biotechnology, addressing the call KBBE.2012.1.2-06: Multipurpose trees and non-wood forest products for an innovative forestry in rural areas. Project number 311919, 2013, membri în grupul de lucru regional